Induló csoportok

Kezdés dátuma Helyszín Oktatás díja
(Vizsgadíj nélkül)
Vizsgadíj Részletfizetés
(Vizsgadíjjal)
Időtartam / Óraszám Tanfolyami napok Megjegyzés
2018-05-13 Budapest 140 000 Ft 35 000 Ft részletező a tájékoztatóban 3 hónap / 240 óra kéthetente péntek délután, szombat, vasárnap

Gyümölcspálinka-gyártó szakképesítés előnyei

Annak aki otthonfőzés keretében magánfőzőként kívánja előállítani a gyümölcspárlatot:

 • Széleskörű ismeretet ad a párlatkészítéshez szükséges alapanyagfajtákról, annak feldolgozásához szükséges eszközeiről,
 • A lepárlással kapcsolatos technológia gyakorlati alkalmazását bemutatja és elmélyíti,
 • Az alapanyag (cefre) készítés során és a lepárlással kapcsolatos hibák megelőzéséhez, az esetlegesen nem vagy nehezebben fogyasztható párlat élvezeti fogyasztásához szükséges ismeretek ad,
 • Az előállítás, tárolás, fogyasztás, versenyeztetés során felmerülő technikai kérdések megoldásához szükséges jogszabályi tudnivalókról gyakorlati útmutatót ad.

 

Annak aki bérfőzetőként kívánja előállíttatni a gyümölcspárlatot:

 • Kibővített ismereteket ad az alkalmazott alapfajtákról a feldolgozásukhoz szükséges eszközökről és azok gyakorlati alkalmazásairól,
 • A gyümölcspárlat előállítása során használt berendezésekre vonatkozóan iránymutatást ad az előállítható párlatokra jellemző érzékszervi mutatóiról,
 • Az előállított gyümölcspárlatok fogyasztásához, tárolásához, értékesítéséhez, versenyen való megjelenéséhez szükséges jogszabályi előírásokat átadja,
 • Az esetlegesen jogkövető magatartás elmulasztásához kapcsolódó szankciókat ismerteti, annak enyhítéséhez iránymutatást ad,

 

Annak aki szeszfőzdében lakossági bérfőzés keretében vagy kereskedelmi főzési módban kívánja a gyümölcspárlat, pálinka előállítását végezni:

 • A gyümölcspálinka előállításához szükséges, illetve lehetséges alapanyagokra vonatkozó ismeretek széles skáláját tárja a hallgató elé,
 • A gyümölcspárlat előállítása során használt berendezések működését feltárja, a lepárlás menetének folyamatára vonatkozó ismereteket működés közben, gyakorlati úton adja át.
 • Az alapanyag készítés, a lepárlás során felmerülő lehetséges, vagy esetlegesen megtörtént cefrézési – lepárlási pálinka hibákra vonatkozóan ismereteket ad át, azok megszüntetését, vagy enyhítését megmutatja,
 • Az előállított gyümölcspárlat / pálinka fogyasztásához, tárolásához, értékesítéséhez, a versenyeken való megjelenéshez kapcsolódó ismereteket hasznosítható formában adja a hallgatók kezébe,
 • Az előállítás, értékesítés során felmerülő jogszabályi előírások betartásához gyakorlati ismereteket ad, az adófizetés, ellenőrzés előnyeit – hátrányait érthető módon ismerteti a leendő szakemberekkel.
 • A gyümölcspárlat előállítási tevékenység megkezdéséhez és folytatásához elengedhetetlenül szükséges képesítést ad.

 

Jövedéki szakterülettel kapcsolatos jogszabályi változások

Bérfőzéssel kapcsolatosan

 • A bérfőzetővel kapcsolatos meghatározás
 • A bérfőzető által előállíttatott gyümölcspárlat adófizetési eljárása
 • A bérfőzést végző szeszfőzde adófizetéssel kapcsolatos eljárási rend
 • A bérfőzést végző szeszfőzde által megállapított jövedéki adó kezelésével kapcsolatos előírások


A magánfőzéssel kapcsolatosan

 • A magánfőzésben történő előállításra vonatkozó szabályozás
 • A magánfőzésben történő előállításra vonatkozó adózási rendjére vonatkozó előírások
 • A magánfőzésben előállított párlatok versenyen történő megjelenésére vonatkozó szabályozás
 • A magánfőzésben történő előállításra vonatkozó előírások megsértéséhez kapcsolódó szankcionálási rendre vonatkozó szabályozás

A képzés célja

A Gyümölcspálinka-gyártó feladata a gyümölcspálinka-gyártás technológiájának (gyümölcs és borgazdasági alapanyagok átvétele, cefrekészítés, erjesztés, lepárlás, finomítás, érlelés, tárolás, palackozás) szakszerű, gazdaságos végrehajtása a munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai követelmények, valamint a jövedéki törvény előírásainak maradéktalan betartása mellett.

A képzés moduljai / tantárgyai

 • 10897-16 - Gyümölcspálinka-gyártás és jövedéki szabályozás
 • 10890-16 - Élelmiszeripari vállalkozások működtetése
 • 11610-16 - Jövedéki ismeretek

A képzés elvégzésével az alábbi feladatokat láthatja el

 • gyümölcs- és borgazdasági alapanyagok átvételét és minősítését
 • a cukortartalom, borok alkoholtartalmának meghatározását
 • az alapanyagok előkészítését
 • cefrézési eljárások elvégzését
 • alkoholos erjedés mechanizmusok ellenőrizését, irányított erjesztés vezetését
 • kierjedt cefre tárolását, védelmének biztosítását
 • lepárlási műveletek végzését, a főző-, finomító üstök üzemeltetését
 • mérőműszerek, biztonságtechnikai berendezések kezelését
 • érlelés végzését, ellenőrzését
 • derítést, szűrést, szeszfok beállítást, palackozást
 • gyártásközi fizikai, kémiai, érzékszervi vizsgálatok elvégezését
 • gyümölcspálinka és borpárlatok ellenőrizését és minősítését
 • technológiai berendezések, beállítását üzemeltetését
 • gépeket, berendezések tisztítását, CIP rendszer üzemeltetését
 • pálinkafőzde víz- és energia-gazdálkodásának megszervezését
 • melléktermékek, hulladékok kezelését
 • a munkafolyamatok munka-, tűz-, környezetvédelmi és higiéniai szabályait, a jövedéki törvény előírásainak betartását

A képzés elvégzésével az alábbi munkakörök tölthetők be

 • Pálinkafőző
 • Szeszfőző
 • Szeszfőző mester
 • Cefréző
 • Italgyártó gép kezelője
 • Szeszdesztilláló
 • Szeszerjesztő
 • Töltőgépkezelő
Gyümölcspálinka-1

A vizsgára bocsátás feltételei

 • Valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele (ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51 %-osra értékelhető)
 • A hiányzás mértéke nem lépte át a megengedett mértéket
 • A felnőttképzési szerződés pontjai hiánytalanul teljesültek

A képzési díj és befizetése

Képzési díj befizetése egy összegben:

Tanfolyami díj

Vizsgadíj

Összesen

Határidő

140 000 Ft

35 000 Ft

175 000 Ft

beiratkozáskor

 

Képzési díj befizetése részletekben:

Részlet

Határidő

Összeg

1. részlet

beiratkozáskor

58 000 Ft

2. részlet

következő hó 10-ig

58 000 Ft

3. részlet

következő hó 10-ig

59 000 Ft

 

A befizetés lehetséges banki átutalással, Erste bankban a Magiszter Menedzser Kft. bankszámlájára (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018) történő befizetéssel, készpénzes befizetéssel a Magiszter Menedzser Kft. irodájában, bankkártyás befizetéssel az online hallgatói fiókból.

Beiratkozás

Beiratkozáshoz kérjük töltse ki az online jelentkezési lapot. A képzés indulása előtt felvesszük Önnel a kapcsolatot. Amennyiben további információra lenne szüksége, hívjon minket a 30/940-8179-es telefonszámon.

A minimális tanfolyami létszám: 15 fő (a képző értesítést küld a jelentkezők számára a tanfolyam megkezdése előtt)

A képzésre történő személyes beiratkozás időpontja és helye:
A beiratkozás a Magiszter Menedzser Kft irodájában hétköznap 8:00 és 18:00 óra között történik, kérjük keresse Piros Mártát (Tel: 30/9408-179), van lehetőség további napokon egyéni beiratkozásra.

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség:
Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség, vagy  iskolai előképzettség hiányában a képzés megkezdhető az 56/2016. (VIII. 19.) FM rendelet 3. mellékletében az élelmiszeripari szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. 

Kérjük az alábbiakat szíveskedjen magával hozni a beiratkozáshoz:
minimum 8 évfolyam iskolai végzettséget igazoló dokumentum
személyi igazolvány, lakcímkártya
TAJ kártya
adóigazolvány

Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: 
A képzés megkezdésének feltétele, egészségügyi / pályaalkalmasságot igazoló Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hely által kiállított eredeti orvosi igazolás megléte. Az igazolást az első óralátogatás előtt szükséges elkészíteni. 

Ajánljuk figyelmébe az alábbi Foglalkozás-egészségügyi szolgálatot:
Link a weboldalra

A képzési díj és befizetése: 
A befizetés lehetséges banki átutalással, Erste bankban a Magiszter Menedzser Kft. bankszámlájára (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018) történő befizetéssel, készpénzes befizetéssel a Magiszter Menedzser Kft. irodájában, bankkártyás befizetéssel az online hallgatói fiókból.

Ügyintéző neve: Dr. Piros Márta Anna
Telefonszáma: 30/940-8179

Letöltések


Képzés neve Időtartam / Óraszám

Gyümölcspálinka-gyártó Mester

6 hónap /210 óra

Tovább a képzéshez

Minden jog fenntartva © 2015 - Magiszter Menedzser Kft.