Induló csoportok

Kezdés dátuma Helyszín Oktatás díja
(Vizsgadíj nélkül)
Vizsgadíj Részletfizetés
(Vizsgadíjjal)
Időtartam / Óraszám Tanfolyami napok Megjegyzés
2018-03-03 Budapest 80 000 Ft tartalmazza a képzési díj 40 000 Ft / hó 2 hónap / 80 óra szombati napokon (9:00-15:00), 3 alkalommal pénteken (15:00-21:00 tervezett vizsga: 2018.04.25. (szerda) 16:00 óra

A képzés célja

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (továbbiakban törvény) és a növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. (IV.23) FVM rendelet (továbbiakban rendelet) a növényvédő szerek vásárlását, forgalmazását és felhasználását képesítési előírásokhoz, engedélyhez köti, amelyet a 80 órás alaptanfolyamot elvégzők és eredményes vizsgát tevők kaphatnak meg.

Az alapfokú növényvédelmi képzés és sikeres vizsga letétele után a hallgatók kérelmezhetik a mindenkori igazgatási, szolgáltatási díjak befizetése ellenében a II. forgalmi kategóriájú növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási engedély kiállítását. Az engedéllyel rendelkező forgalmazóra, vásárlóra és felhasználóra a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

A képzésen résztvevők tudása meg kell, hogy feleljen az Európai Parlament és a Tanács 2009/128/EK irányelvében rögzített kívánalmaknak.

A képzés moduljai / tantárgyai

  • A kockázatértékelésen alapuló növényvédelmi technológiák  
  • A növényvédelem környezetvédelmi vonatkozásai
  • A növényvédelem közegészségügyi vonatkozásai, munkavédelmi követeményei, eszközei
  • A növényvédő szerek alkalmazásának kockázatai és veszélyei, ezek felismerése és szabályozása          
  • A növényvédelem jogi vonatkozása
  • Növényvédő szer kijuttatásának technikája, kockázat elemzése                  

A képzés helyszíne

Magiszter Menedzser Kft. - 1064 Budapest, Izabella u. 44/A fsz. 3

Tananyag / tankönyv

Növényvédelmi alapismeretek tankönyv - 1 700 Ft
Növényvédő szerek, termésnövelő anyagok könyv - ingyenesen biztosítjuk, a képzés végén leadandó
Az előadás anyagait online formában kapják meg a képzés résztvevői.

Hírek

"Zöldkönyves" vizsga

A "zöldkönyves" vizsga örömet hozott a Magiszter Menedzser Kft-nél tanulóknak. A tegnapi napon jó hangulatban, eredményesen zártuk a napot. Fáradtan végeztünk a vizsgával, de a tanúsítvány átvételekor már frissen és vidáman álltunk a fotó kedvéért is egy csoportba. Ajánljuk a tanfolyamot mindazoknak, akik később saját gazdaságukban, vagy munkahelyükön növényvédő szerekkel szeretnének dolgozni. Az itt tanultak nélkülözhetetlenek a szakszerű növényvédelem munkálataihoz.

Növényvédelmi-1

A képzési díj és befizetése

Képzési díj befizetése egy összegben:

Tanfolyami díj

Vizsgadíj

Összesen

Határidő

80 000 Ft

0 Ft

80 000 Ft

beiratkozáskor

 

Képzési díj befizetése részletekben:

Részlet

Határidő

Összeg

1. részlet

beiratkozáskor

40 000 Ft

2. részlet

következő hó 10-ig

40 000 Ft

Sikertelen vizsga esetén a pótvizsga díja: 10 000 Ft + 2 700 ÁFA összesen: 12 700 Ft

A befizetés lehetséges banki átutalással, Erste bankban a Magiszter Menedzser Kft. bankszámlájára (Erste Bank Zrt. 11991212-06379159-10000018) történő befizetéssel, készpénzes befizetéssel a Magiszter Menedzser Kft. irodájában, bankkártyás befizetéssel az online hallgatói fiókból.

Beiratkozás

​A képzésre történő személyes beiratkozás időpontja és helye:
A beiratkozás a Magiszter Menedzser Kft irodájában hétköznap 8:00 és 17:00 óra között történik, kérjük keresse Piros Mártát (Tel: 30/9408-179), van lehetőség további napokon egyéni beiratkozásra.

A minimális tanfolyami létszám: 15 fő (a képző értesítést küld a jelentkezők számára a tanfolyam megkezdése előtt)

Kérjük az alábbiakat szíveskedjen magával hozni a beiratkozáshoz:

  • minimum 8 évfolyamot igazoló iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
  • személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adóigazolvány 

A képzés megkezdéséhez szükséges iskolai és szakmai előképzettség: 
Nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség.

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükséges

Szervezése a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaráról szóló 2000. évi LXXXIV. törvény 2. § (3) bekezdésének e) pontjában foglaltak alapján a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamarával együttműködésben történik.

Ügyintéző neve: Dr. Piros Márta Anna
Telefonszáma: 30/940-8179

Letöltések


Minden jog fenntartva © 2015 - Magiszter Menedzser Kft.